Algemene Voorwaarden Sinterklaasrecepten.com

Copyright

Een bezoeker van Sinterklaasrecepten.com mag geen auteursrechtelijke beschermde werken of andere in Sinterklaasrecepten.com opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van Sinterklaasrecepten.com (ook niet via een eigen netwerk).

Verwerking van persoonsgegevens

In het kader van onze dienstverlening en de verbetering van deze dienstverlening legt Sinterklaasrecepten.com persoonsgegevens vast. Deze persoonsgegevens worden voortdurend en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Indien u zich registreert bij Sinterklaasrecepten.com wordt uw e-mailadres gebruikt voor het doel waarvoor u het heeft verstrekt en voor het toezenden van nieuwsbrieven van DeBesteTips/DeBesteDeals voor zover u daarvoor toestemming heeft verleend. Indien u op een later moment geen nieuwsbrief meer wenst te ontvangen, kunt u dit kenbaar maken door u direct af te melden via de link onderin de nieuwsbrieven van DeBesteTips/DeBesteDeals. Ook kunt u schriftelijk per email of per post een verzoek indienen.

Andere websites

Op de website van Sinterklaasrecepten.com treft u hyperlinks aan naar andere websites. Sinterklaasrecepten.com kan echter geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met uw gegevens. Lees hiervoor het privacystatement, indien aanwezig, van de website die u bezoekt.

Algemene voorwaarden Sinterklaasrecepten.com

Sinterklaasrecepten.com is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van bezoekers van de website van groot belang is voor haar activiteiten. Persoonlijke gegevens van bezoekers worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Sinterklaasrecepten.com houdt zich dan ook in alle gevallen aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt. Bij het gebruik maken van onze dienstverlening wordt uw e-mailadres gevraagd. Dit om u te kunnen voorzien van gepersonaliseerde informatie via onze e-mailnieuwsbrieven. Sinterklaasrecepten.com is niet verantwoordelijk voor het onrechtmatig gebruik van e-mailadressen door anderen dan de eigenaar van het emailadres.

Vragen

Indien u nog vragen mocht hebben over de Privacy Policy van Sinterklaasrecepten.com , dan kunt u een e-mail sturen naar mail@sinterklaasrecepten.com. Onze klantenservice helpt u verder als u informatie nodig heeft over uw gegevens of als u deze wilt wijzigen. U heeft nadrukkelijk het recht op correctie van uw gegevens. In geval wijziging van onze Privacy Policy nodig mocht zijn, dan vindt u op deze pagina altijd de meest recente informatie.

Wijzigingen

Sinterklaasrecepten.com behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacystatement. Check daarom regelmatig het privacystatement voor het privacybeleid van Sinterklaasrecepten.com.

Sinterklaasrecepten.com
19-09-2020

©2000-2020 Sinterklaasrecepten.com | Contact | Sinterklaasgedichten | Sinterklaasliedjes